Turism och friluftsliv

Styrkan inom biosfärområdet är att den storslagna naturen redan finns där och att den är relativt lättillgänglig. Här finns det flera företag som välkomnar besökare till området. Den tilltalande landskapsbilden bjuder på en mängd av upplevelser. Upplevelser som kan förädlas och kombineras på olika sätt genom samverkan.

Det finns redan ett flertal samarbeten som lett till en mängd aktiviteter och forum. Genom att engagera sig i dem kan man bidra med sina kunskaper och förverkliga de övergripande målen för att nå en hållbar utveckling. Enligt näringslivsstudien, NIRAS 2014, finns de tydligaste synergierna inom besöksnäringen och de gröna näringarna som bidrar till att både bevara och utveckla landskapets attraktivitet.

Uppmuntra till samverkan kring turism- och friluftslivsfrågor. Skapa dialog mellan olika aktörer. Bidra med unika kunskaper om hållbarhet och lokalkännedom.

På gång 2021

 • Mera friluftsliv
  LONA-projekt och kom till under 2018 för det fanns en vilja att genom olika gemensamma informationsinsatser kopplade till natur och friluftsliv nå ut till fler personer för att öka kunskapen om hur vi hittar ut, vad vi finner i våra naturområden, öka tillgängligheten samt i förlängningen ge ökad folkhälsa. Projektet ska avslutas under 2021. Det har placerats ut tre stycken anslagstavlor (sk infonoder) på Öxnehaga, Huskvarnaberget (IKHP) och vid affären i Ölmstad. På infonoderna finns information om biosfärområdet och karta med förslag på platser att besöka. Föreningens hemsida uppdaterades med utförligare information om de olika besöksmålen. Under 2021 kommer en Infonod att placeras i Gränna. På Infonoden finns bla Biosfärkartan.

  Biosfärkartan är också en folder som visar intressanta aktiviteter, (tex vandringsleder, mtb-spår) cafeér och gårdsbutiker, naturpärlor (tex naturreservat) samt kultur och historia (museum, hembygdsgårdar, kyrkor). Kartan vänder sig till både boende inom biosfärområdet och turister som vill ha tips på aktiviteter och besöksmål.
  En uppdaterad karta med info om Biosfärområdet har tagits fram av en arbetsgrupp i början av året. Arbetet finansierades med medel från Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret och Agenda 21.

  .

 • Biosfärled Franciskus
  Under 2020 har möten hållits med Pilgrimscenter Vadstena, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen för att bla säkerställa dragningen av leden och markägarnas tillstånd. Arbetet har blivit försenat under 2020 pga pandemin.
  Under 2021 ska leden märkas upp och informationsmaterial tas fram i samverkan med Friluftslivets år 2021.
 • Luften är fri
  Naturvårdsverket anordnar under hela 2021 den riksomfattande aktiviteten Luften är fri. Det genomförs aktiviteter med hjälp av lokala aktörer med olika teman för varje månad. Vätterbranterna kommer bla att medverka som Friluftsambassadör och genom Jönköpings kommuns friluftsråd.

Kontaktpersoner

Helene Berg

Helene Berg

Ansvarig Turism och friluftsliv

E-post Helene Berg

Martha Wägeus

Martha Wägeus

Ansvarig friluftsliv