I september kommer tv-programmet Godkväll ha ett inslag om Jönköping som turistdestination; Tändsticksmuseet och Österängens konsthall får representera staden och Biosfärområde Östra Vätterbranterna naturen. Vi får åtta minuter sändningstid om biologiskt kulturarv (betesmarker, hamlingsträd), naturskogsmiljöer och ekologisk hållbarhet som bas för hållbar ekonomisk utveckling. Fem timmars filmning så det ska bli kul att se hur den klippta och redigerade versionen blir.