Vår tids utmaningar är många. Allt från klimathot och segregation, till plast i haven och inhumana arbetsvillkor. För att lösa dessa problem krävs nya idéer och insatser både globalt och lokalt som gynnar alla dimensioner av hållbar utveckling: social, ekonomisk och ekologisk.

En alltför sällan uppmärksammad utgångspunkt för lokalt arbete är Unescos biosfärområden. Idén med biosfärområden är att människor tillsammans i den lokala miljön kan hitta lösningar på lokala och globala hållbarhetsproblem. Människor ska kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som samhället testar ny kunskap och nya praktiker för att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen. Idag finns det fem sådana biosfärområden i Sverige. Östra Vätterbranterna är ett av dem.
I Östra Vätternbranterna arbetar man med att integrera både miljö och sociala aspekter för ett inkluderande och hållbart samhälle. En särskild satsning har gjorts på den sociala aspekten. Genom projektet Växa Tillsammans har biosfärområdet Östra Vätternbranterna integrerat flyktingar i samhället. Syftet med projektet är att skapa en bättre relation mellan nyanlända och de som bott i området hela sitt liv, samt skapa tillfällen för språkträning och i förlängningen förutsättning för arbete till de nyanlända.
För att göra detta har Östra Vätternbranterna anordnat vandringar och kurser för nyanlända i biosfärområdet, ett tillfälle att lära sig om den svenska naturen och biosfärområdet och samtidigt lära sig svenska. För att visa på möjliga vägar till jobb och praktik organiserades studiebesök på olika verksamheter i Östra Vätternbranterna, där lokala företagare i närområdena hjälpte till med kontakter.

Detta visar hur biosfärområden kan fungera som arenor för hur man arbetar med både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom integration och företagande. En unik möjlighet för civilsamhället, lokala eldsjälar och sociala entreprenörer att söka samarbetsmöjligheter med biosfärområdena. Den typen av samarbete innebär en chans att ta fram lokala lösningar eller lansera ett pilotprojekt i en miljö där det finns förutsättningar för breda samarbeten. Ett framgångsrikt projekt kan sen skalas upp och etableras även utanför biosfärområdet.
I en tid då alltfler känner en oro för samhällsutvecklingen kan du, ditt företag eller din förening tack vare biosfärområdet hitta nya partners, arbetsformer och lösningar på lokala problem. Att bo i eller nära ett av Unescos biosfärområde innebär att kunna bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle – både lokalt och globalt.