Utforska Vätterbranterna

Från den våldsamma födelsen, för 650 miljoner år sedan, till kampen för biologisk mångfald i dag. Hisnande tidsperspektiv, drama och hopp om en framtid. Från perfekt platta Visingsö och Vätterns dolda djup i väster, över branta berg och trolska skogar till betesmarker, småkryp och mångsysslare i öster. Från utsiktspunkter över Småland i söder, via myllrande folkliv i gamla industristaden Huskvarna och en brusig motorväg, till kolugn utsikt över Omberg och Östergötland i norr. Vätterbranterna är behändigt litet, men rymmer en värld i sig. Här finns mycket att lära, om livet, och möjliga sätt att leva, överleva och blomstra.

Att Vätterbranterna 2012 utsågs till ett biosfärområde hade sina särskilda skäl. Här får du lära dig mer om det geologiskt, biologiskt, historiskt och kulturellt unika.

Att stå på en enslig stenstrand och se på solnedgången över Vättern och Visingsö, det är vackert, tycker de flesta. Men har åsynen av grön sköldmossa, mindre hackspett, ädelguldbagge, aspgelélav och större barksnäcka i fuktig svårtillgänglig ädellövskog, eller göktyta, hasselmus och fältgentiana i solbelysta betade hagar, samma skönhetsvärde? Det beror på vad du vet. Ju mer du vet om hur livet hänger samman, just i dessa trakter, desto mer trollbinds du av platsens charm. Så ta din vattenflaska och gå på upptäcksfärd!

Upptäck den säregna skönheten

Titta närmare, se dig själv

Människan har präglat Vätterbranterna, på gott och på ont. Vad är ditt avtryck?

Vare sig du är markägare, boende i området eller på tillfälligt besök, gör du avtryck, för varje steg du tar. Se på dig själv i sammanhanget, i ditt bostadsområde eller ute i tassemarkerna. Vad kan du leva med, vad människan gjort och gör, vad du gjort och gör? Att utforska Vätterbranterna är inte bara semester, utan också en livsresa.

Vätterbranterna ur fem perspektiv

Den långa förhistorien, människan och framtiden

Många har hört att Vätterbranterna uppstod som en förkastningsbrant. Ett av tusen skeenden i den geologiska och kosmologiska historien. Men få vet hur världen såg ut då, för 650 miljoner år sedan. Så fullständigt annorlunda. Också livet var oigenkännligt olikt. Det är ett under att vi står här i dag. Man skulle kunna känna tacksamhet, och ödmjukhet. Det är inte alltid människan gjort det. Hon har trängt undan och utrotat andra arter. Vidare, människan har länge utnyttjat traktens speciella geologi, genom att bryta järn, sandsten och kalksten. I dag vill starka krafter bryta sällsynta mineraler. Kanske bra för klimatet globalt sett, men hur påverkas livet lokalt?

Vätterbranterna i alla väderstreck

Djupa sjöar, skogar med stora inslag av lövträd, ljusa beteshagar, små åkrar, branta berg och flera sprickdalar, parallella med Vättern. Så ser Vätterbranterna ut, från söder till norr, från väster till öster. Här får du en orientering, en överblick.

Homo sapiens i Vätterbranterna

Människans historia i Vätterbranterna sträcker sig tillbaka till slutet av den senaste istiden, för mer än 10 000 år sedan. Först kom människor hit enbart för att jaga och fiska under sommarhalvåret, men med tiden bosatte de sig och började bruka jorden. Så småningom tillkom byar, städer (Jönköping och Huskvarna), industrialism och motorväg. Ur ett mänskligt perspektiv finns det en spännande historia att förtälja. Men det finns också en annan berättelse, den om hur människans närvaro präglat landskapet och satt alla andra livsformer under sin tumme. Vad är vi för en art egentligen? Vem är du i detta sammanhang?

Skör balans mellan liv och död i Vätterbranterna

Djuplodande ekologiska studier av Vätterbranternas natur visar exakt vad det är i just de olika miljöerna som får vissa arter att blomstra, medan andra utrotas, eller riskerar att utrotas. Det förhåller sig inte kanske som man tänker sig, att om man lämnar naturen helt i fred och skapar en enda stort nationalpark (och kör ut människan), så klarar sig alla. Nej, många arter i Vätterbranterna är snarare beroende av att gamla betesmarker restaureras och att äldre jordbruksmetoder fortsätter att tas i bruk. Vägen framåt är att ta ansvar. Det finns flera goda exempel på ett landskap i balans.

En rik natur kan ge klirr i kassan

Alla önskar sig en blomstrande framtid, för sig själv, för sin familj, för sina barn, barnbarn och barnbarns barn. En sådan ekonomiskt hållbar utveckling behöver inte stå i kontrast till en omgivande natur i ekologisk balans och ett vackert och skönt landskap. Tvärtom. Om du är markägare i Vätterbranterna är möjligheterna många. Här är en rad handfasta förslag på verksamheter som är win-win-lösningar, för både plånboken och för miljön.

Vidare studier om Vätterbranternas unika natur

Texterna ovan bygger delvis på en rapport, Landskap i balans, framtagen av en arbetsgrupp bestående av Karl-Olof Bergman, Claes Hellsten, Leif Andersson, Lars Westerberg, Anna Norman och Marie Andersson. Karl-Olof Bergman och Claes Hellsten har skrivit texten i rapporten. Syftet med rapporten är att den ska utgöra ett underlag för Biosfärområde Östra Vätterbranternas kommande program för de närmaste åren. Rapporten kan läsas med nöje för alla som vill lära känna Vätterbranternas natur i grunden. Klicka på bilden så får du upp rapporten som en PDF i en ny flik. Trevlig läsning!

Året då Vätterbranterna utsågs till Biosfärområde av UNESCO

Bli Biosfärhjälte

Stödj vårt utvecklingsarbete  i Vätterbranterna och bli medlem i Biosfärföreningen! Du behövs! Som medlem kan du också följa med på våra medlemsaktiviteter och delta i studiecirklar för att bli diplomerad Biosfärambassadör.