Jordbruksverket har släppt en rapport om strategier för att inspiriera till miljöåtgärder i jordbruket ”Miljöåtgärder i samverkan”. Här är Östra Vätterbranternas hamlingsprojekt ett av fem goda exempel som lyfts fram. Kul tycker vi i biosfärområdet!